مثل این که جوابم کرده بود

صبح زود با صدای زنگ ساعت موبایل بیدار شدم

یک پیام با صحبت محاوره ای

اشتباه برای من فرستاده بود!

مثل فنر از رختخواب بلند شدم

کلنگ را برداشتم و

بیستون را کندم !

 


برچسب‌ها: از دست عشـــق, نگـــــار
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 0:39  توسط ســــیزده   | 

گله ای نیست

سکوت کن

که من خوب می دانم

زیبایی عشق به سکوت است

و

تو از سکوت لبریز فریادی


برچسب‌ها: به تو می اندیشم
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 0:39  توسط ســــیزده   | 

 


برچسب‌ها: دلیــــل
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 21:35  توسط ســــیزده   | 

گــل بـه گیســـو زده ای آتـش و بلــــوا بکنــی ؟

کـردی با مـن ، دگـری را نکند خـام کنی

پیچش زلفی که دیدم حول آن محور گل

فتبارک؛بنده را نیست خطایی،تو خدایی میکنی!

سیزده

طرح اولیه شعر از وبلاگ رایمون عزیز با تک مصرع زیر

گل به گیسو زده ای تا كه دلم رام كنی؟


برچسب‌ها: نگـــــار
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 23:11  توسط ســــیزده   | 

کاش چشمانِ تو بانو 

 لب داشت !

اعتراف ...

که هر آن

لبی برای چشمات

تب داشت!

فردا که از آنِ من شوی

در طلبت

بر عمق نگاهت بوسه ها خواهم کاشت !

سیزده

 


برچسب‌ها: از چشـــم تـو
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 20:46  توسط ســــیزده   | 

ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎفظ
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺳﻌﺪﯼ !
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ، ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﻋﻄﺎﺭ !
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ، نخستین لحظه ی ﺩﯾﺪﺍﺭ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺳﻬﺮﺍﺏ !
ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ، ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺎﻡ !
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ، ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﺎﻣﯽ !
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ، ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﻤﺎ !
ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ، ﺑﺪﻭن ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ...

(شاعر ؟)


برچسب‌ها: از دست عشـــق
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 11:46  توسط ســــیزده   | 

دیشب بحث قضا شدن نماز صبح شد

یکی که کلا خانوادگی ادعای پیر و پیغمبری شون میشه

در اومد گفت :

یکی از علما برای یه بار نماز صبحش قضا شد

همون روز بچه ش مرد !

دیگه وای به حال ما ....!


برچسب‌ها: دریچـــــ ه
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 18:31  توسط ســــیزده   |